РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Робоча програма Силабус Метою курсу є формування у здобувачів  знань та навичок визначення  можливих ризиків, знаходження  причин їх виникнення, діагностування  та оцінювання ситуації, що виникають на фондовому ринку. Основними завданнями дисципліни «Ризик-менеджмент та фондовий ринок» є вивчення дисципліни є: –  Читати далі …

Стратегічне управління

Робоча програма Силабус Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічне управління бізнесом» є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів стратегічного управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення стратегій, створення і використання основних Читати далі …

Стратегічне управління бізнесом

Робоча програма Силабус Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічне управління бізнесом» є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів стратегічного управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення стратегій, створення і використання основних Читати далі …

Інтелектуальний бізнес

Робоча програма Силабус Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок формування та управління інтелектуальним бізнесом, економічного обґрунтування напрямків його розвитку та забезпечення успішного  функціонування бізнесу. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інтелектуальний бізнес» Читати далі …

Організація управління персоналом у підприємницьких структурах

Робоча програма Силабус Метою викладання дисципліни «Організація управління персоналом у підприємницьких структурах» оволодіння теорією та практикою результативного управління персоналом у підприємницьких структурах в змінних умовах соціально-економічного оточення цих структур для забезпечення загально-економічної підготовки для практичної діяльності за фахом. Основними завданнями Читати далі …