Воронкова Валентина Григорівна

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Сфери наукових інтересів:

 • цифрова трансформація промислових підприємств;
 • інформаційне забезпечення у менеджменті;
 • глобалізація та глобальне управління;
 • методологія наукових досліджень.

Вища освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1976 р., спеціальність -«Філософія», Диплом Я № 786131 (з відзнакою) від 18.06.1976 р. Кваліфікація викладач суспільних дисциплін

Запорізька державна інженерна академія, 2003 р., спеціальність «Менеджмент організацій», Освітня кваліфікація «Менеджер-економіст, диплом ДСК № 038946 від 03.07.2003 р.

 Науковий ступінь:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософських наук, 09.00.10 – Філософія політики, диплом ДТ № 015798  від 17.07.1992 р.

Тема дисертації: «Сучасний французький консерватизм: політична теорія і практика 1980-х років»

 Вчене звання: 

Професор кафедри філософії і політології, атестат ПР №001338 від 06.01.1994 р.

Професор кафедри менеджменту організацій, атестат 12 ПР № 008983 від 21.11.2013 р.

Кар’єрний шлях:

 • З серпня 1976 р. (після закінчення ВНЗ) поступила в аспірантуру Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, де навчалася по червень  1979 року і в 1980 році захистила кандидатську дисертацію з спеціальності «Соціальна філософія та філософія історії, в 1992 році захистила докторську дисертацію з спеціальності «Філософія політики»  у Санкт-Петербурзькому університеті економіки і фінансів і у червні 1992 року отримала диплом доктора філософських наук.  У 2003 році отримала  диплом ДСК № 038946 спеціальність «Менеджмент організацій», Освітня кваліфікація «Менеджер-економіст» у  Запорізькій державній інженерній академії.
 • З грудня 1979 року і по теперішній час працювала спочатку на кафедрі філософії і політології – асистентом, доцентом, професором, а з 1996 року – завідувачкою кафедри адміністративного менеджменту, потім менеджменту організацій, з лютого 2022 року завідувачкою кафедри управління та адміністрування в Інженерному навчально-науковому інституті ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету.
 • Науково-педагогічний стаж – 44 років.

 

 

Науково-педагогічний стаж – 12 років.

 • Адміністративний менеджмент
 • Кадрова політика промислових підприємств
 • Інформаційне забезпечеення у менеджменті
 • Управління працею на промисловому підприємстві
 • Методичний інструментарій промислового менеджменту
 • Політика інклюзивного розвитку
 • Інформаційно-комунікативний менеджмент
 • Технології інформаційного забезпечення у менеджменті
 • Теорія і практика кадрової політики держави
 • Технології інформаційного забезпечення у правовому і приватному секторі
 • Технології інноваційного розвитку промислового виробництва
 • Цифровий розвиток та електронна демократія
 • Глобальний менеджмент
 • Глобалізація і глобальне управління
 • Політика національної безпеки
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Європейська гуманістична візія в управлінні людськими ресурсами

Науково-дослідні роботи:

2022-2024 рр. Науково-дослідна тема МОН України «Цифрова людина і суспільство у контексті глобальних викликів» Науковий керівник: д.ф.н., проф. Воронкова В.Г. Номер державної реєстрації проєкту: № 0122U001432 (фундаментальне наукове дослідження)

2024-2028 рр. «Європейськi пракгики дiджиталізації як iнструмент забезпечення еоцiально-економiчної безнеки в умовах вiйни та повоєнного періоду» (Виконавець теми) (Фундаметальне наукове дослiдження) Науковий керівник: д.е.н., проф. Череп А.В.

2021-2023 рр. Головний виконавець теми другої половини дня «Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін управлінсько-економічного циклу, № держреєстрації 0121U109162 

2024-2028 рр. Головний виконавець теми другої половини дня «Формування цифрових компетентностей здобувачів вищої освіти у процесі викладання дисциплін напряму подготовки 07 «Управління та адміністрування в умовах діджиталізованого суспільства»

2020-2023 рр. “Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні”, 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2020-2023 рр., Фінансування: Європейський Союз, Міжнародний, освітній

 2022-2024 рр., «Європейська гуманістична візія в управлінні людськими ресурсами (European Humanistic Vision in Human Resource Management), 2022-2024 рр., Фінансування: Європейський Союз, Виконується, Міжнародний, науковий.

05.04.2021‒23.04.2021 ‒ Національне агентство України з питань державної служби, Українська школа урядування: Програма навчання з підвищення кваліфікації «Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків і зборів» (Сертифікат ЦСП СП/2021/005; СП 31115684/000192-21; 2 кредити ЄКТС).

29.08.2022‒19.09.2022. Українська школа урядування: Загальна короткострокова програма «Практикум української мови (за новою редакцією українського правопису)». (Сертифікат ЦМП ЗК 31115684/005654-22; 1,0 кредит ЄКТС).

17.10.2022‒31.10.2022 ‒ Запорізький національний університет: Програма навчання з підвищення кваліфікації «Регіональний економічний розвиток: інновації, еко-система, місцеве самоврядування» (Сертифікат 02125243-3349/2022; 0,67 кредиту ЄКТС).

16.01.2023‒28.01.2023 ‒ Центр передового досвіду Жана Моне (Італія): курс «Європейські практики соціально-культурних проєктів» (Сертифікат EPSCP-20230000428; 1,2 кредиту ЄКТС).

25.04.2023 Вища школа управління охороною праці в Катовице: Підвищення кваліфікації у рамках співпраці між ВШУОП і ЗНУ «Антикризове управління у Польщі: теорія і практика» (Сертифікат ВШУОП; 1 кредит ЄКТС).

08.05.2023‒15.05.2023 ‒ Інститут досліджень і розвитку Люблинського науково-технологічного парку (Люблін, Польща): вебінар «Неформальна освіта в навчанні магістрів і докторів філософії в країнах Європейського союзу та Україні» (Сертифікат ESN № 13721; 1,5 кредиту  ЄКТС).

19.06.2023‒23.06.2023 ‒ Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: програма «Інтеграція INDUSTRY 4.0 у виробничі та управлінські системи» (Сертифікат 12-12-2023; 1 кредит ЄКТС).

 Монографії:

 

Transformation of digital education in the era of the fourth industrial revolution and globalisation : monograph / Valentyna Voronkova, Gennadiy Vasyl’chuk, Vitaliia Nikitenko, Yurii Kaganov, Nataliia Metelenko. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 220 p.

Voronkova, Valentyna, Kyvliuk, Olga Nikitenko,  Vitalina. The concept of smart education as a factor in enhancing digitalization and intellectualisation. Prospective directions of scientific and practical activity : collective monograph. Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. P.91-110. DOI: 10.51587/9798-9866-95921-2023-011-91-110

Artificial intelligence: an era of new threats or opportunities? monograph. Edited by Irina Tatomyr, Liubov Kvasnii. Praha: Oktan print, 2023, 260 р .   Розділ 18. Cherep A.V.,  Voronkova  V.H. Bekhter L.A., Cherep O.H., Lyshchenko E.G. Minimization of information secutiry risks amid the challenges of digital society. P. 190-201. https://doi.org/10.46489/aiaeont-23-23

Metelenko Natalya Heorhiyivna, Voronkova Valentyna Hryhorivna, Silina Iryna Vadymivna, Ohloblina Viktoriya Oleksandrivna. Volution from traditional to intelligent logistics models in digitalization conditions (using international experience) Socio-humanitarian and technicaltechnological explorations of modern science : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. Р.79-94

Статті:

2024

Voronkova, Valentyna, Nikitenko, Vitalina, Oleksenko, Roman, Cherep, Alla, Cherep, Oleksandr, Halina Harbar. The Creative Development of Green Ecotourism Concepta sa Sustainable Development Factor Revista dela universidad del ZULIA. 3ªépoca. Año15, N°42, 2024. 370-388. DOI:https://doi.org/10.46925//rdluz.42.21370

 Vitalina Nikitenko, Valentyna Voronkova, Yuri Kaganov    (2024).  Formation of a model of information literacy in the digital economy of the XXI century (on the example of eu countries) (Формування моделі інформаційної грамотності в цифровій економіці XXI ст. (на прикладі країн ЄС). Baltic Journal of Economic Studies, 10(1). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. Vol. 10 No. 1 (2024). P. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2024-10-1-201-209

http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/2327

 

2023

Vitalina Nikitenko, Valentyna Voronkova, Roman Oleksenko, Halyna Matviienko, Oksana Butkevych. Sustainable agricultural development paradigm formation  in the context of managerial experie nce of industrialized countries.. Revista de la universidad del ZULIA.  3ª época. Año 14N° 39, 2023. 81-97. DOI: http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.39.05

https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/39430/44425

Buhaichuk Oksana, Nikitenko Vitalina, Voronkova Valentyna. Formation of a digital education model in terms of the digital economy (based on the example of EU countries) Baltic Journal of Economic Studies, Volume 9 Number 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023, 204 pages.P.53-60

http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/2009/2018

Vìtalina Nikitenko, Valentyna Voronkova, Roman Oleksenko, Larysa Filoretova, Liudmyla Lanoviuk y Viktoriia Khvistel.  Perspectives of civilizational political development of world regions in the context of current challenges and opportunities.  Cuestiones políticas . 2023. Vol. 41 Nº 76 (2023): 274-291. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.15 _

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/39776

Nikitenko Vitalina, Voronkova Valentyna,  Kozar Yurii, Oleksenko Roman, Yanchevskyi Oleksandr, Korobko Igor. Digital Healthcare in the Context of Challenges and Opportunities of Technological Progress in the Countries of the European Union. Revista de la universidad del ZULIA. 3a época. Año 14, N° 40, 2023. 315-333. DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.40.18

https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#sent?projector=1

Voronkova, V., Nikitenko, V., Oleksenko, R., Andriukaitiene, R., & Polysaiev, O. (2023). Environmental crisis overcoming as a factor for achieving economic sustainability in the context of the European green course. Cuestiones Políticas, 41(77), 612-629. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4177.41

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/40205

Voronkova Valentyna, Nikitenko Vitalina, Oleksenko Roman, Andriukaitiene Regina, Kharchenko  Julia Kliuienko Eduard. Digital technology evolution of the industrial revolution from 4G to 5G in the context of the challenges of digital globalization.  TEM Journal. Volume 12, Issue 2, pages 732-742, ISSN 2217-8309, May 2023. Scopus,WOS

https://www.temjournal.com/content/122/TEMJournalMay2023_732_742.pdf  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58305016400

Voronkova, V., Nikitenko, V., & Vasyl’chuk, G. (2023). Foreign experience in implementing digital education in the context of digital economy transformation. Baltic Journal of Economic Studies, 9(3), 56-65. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-3-56-65  http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/2130

Marienko, Victoria, Voronkova, Valentyna, Nikitenko, Vitalina. Informatisation of the digital economy as the main trend of exponential development. Baltic Journal of Economic Studies, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. Vol. 9 No 4 (2023). Р. 178-183

 http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/2215

Ivan Klopov,  Olexandr Shapurov, Valentyna Voronkova, Vitalina Nikitenko, Roman Oleksenko, Irina Khavina, Yuliia Chebakova.  Digital Transformation of Education Based on Artificial Intelligence. (Цифрова трансформація освіти на основі штучного інтелекту). TEM Journal. Volume 12, Issue 4, pages 2625-2634, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM124-74, November 2023 Scopus,WOS

  https://www.temjournal.com/content/124/TEMJournalNovember2023_2625_2634.pdf

Tatyana Teslenko, Valentyna Voronkova , and Mira Hakova. Green agro-production as a factor of competitiveness, sustainability, efficient and ecologically safe agriculture. E3S Web of Conferences , 010 (2023) IPFA 2023  452 01 Scopus

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345201001

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/89/e3sconf_ipfa2023_01001/e3sconf_ipfa2023_010

Metelenko Natalya, Ivan Klopov, Voronkova, Valentyna, Nikitenko, Vitalina, Oleksenko,  Roman,  Anastasiia Brytvienko, Nataliia Runcheva. “Development of flexible management structures in the context of digital transformation of industry 5G”. International Journal of Membrane Science and Technology Review of Economics and Finance, Volume 10, Issue 03, 2023. Review of Economics and Finance, 2023, 21, 2052-2060

 Scopus  https://refpress.org/wp-content/uploads/2023/12/Oleksenko-3_REF.pdf

 Alla Cherep, Valentyna Voronkova,  Natalia Venherska. European Practices of Rural Green Tourism: Challenges and Prospects. Baltic Journal of Economic Studies, 9(5), 2023. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023,  Р. 275-282. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue