Здобувачі кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів ІННІ ім. Ю.М. Потебні – учасники наукового дискурсу

Здебільшого учасниками наукового дискурсу «Трансформаційні процеси в управлінні фінансами держави та підприємницьких структур у контексті економічної безпеки та сталого розвитку України» стали члени наукових проблемних груп кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні. Проте приєдналися до нього і викладачі та стейкхолдери кафедри. Серед стейкхолдерів – учасників дискурсу були головний спеціаліст Управління обслуговування розпорядників коштів Головного управління Державної казначейської служби України Донецької області Катерина Істоміна; завідувачка сектору роздрібного бізнесу АТ «ОЩАДБАНК» Лілія Ковтун; директорка відділення АТ «ПРАВЕКС БАНК» Єлизавета Трофімова.

Завершується навчальний рік, тож за традицією захід розпочався з підведення підсумків у науковій сфері. Зокрема, говорили про активну участь здобувачів вищої освіти спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво та торгівля», 073 «Менеджмент» у наукових кафедральних, інститутських, університетських всеукраїнських та міжнародних заходах. А це й засідання наукових гуртків; і конференції всеукраїнського та міжнародного рівня, і Всеукраїнський та Міжнародний конкурс студентських робіт тощо. За результатами наукових активностей і відбувся дискурс, модераторками якого стали професорка кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Юлія Дятлова та доцентка цієї ж кафедри, практик-фінансист, податківець в сфері управління та адміністрування державними та місцевими фінансами, фінансами підприємницьких структур Алла Попова.

Узагальнюючи роботу наукових студентських гуртків, учасники обговорили такі важливі питання, як фінансова стратегія держави в умовах економічної нестабільності; роль державного бюджету в забезпеченні економічної безпеки; модернізація державних фінансів у контексті сталого розвитку територій; забезпечення прозорості та ефективності використання державних ресурсів; фінансування проєктів сталого розвитку підприємств та територій; фінансове планування та бюджетування у підприємницьких структурах в умовах кризи; сучасні підходи до управління фінансами бізнесу в умовах євроінтеграції та податкові новації; використання сценарного аналізу в фінансовому плануванні на мікро- та макрорівнях; вплив зовнішніх запозичень на фінансову стабільність країни, яка перебуває в стані війни; роль підприємницьких структур у забезпеченні сталого розвитку; роль фінансових установ у макроекономічній стабільності країни; інноваційні фінансові інструменти для підприємницьких структур; фінансова безпека підприємств в умовах сучасних викликів війни; співпраця держави та бізнесу в сфері фінансово-економічної безпеки та сталого розвитку; міжнародний досвід управління фінансами в умовах кризи та можливості його застосування в Україні на сучасному етапі.

За результатами дискурсу стейкхолдери запропонували внести деякі зміни до освітніх програм спеціальностей «із урахуванням динамічних процесів, що відбуваються в економіці країни, яка перебуває в стані повномасштабної війни». А ще, роботодавці й наукова спільнота кафедри окреслили тематики нових зустрічей та запланували деякі з них провести на території підприємств стейкхолдерів. Це дозволить здобувачам відпрацювати практичні навички і скористатися набутими знаннями та навичками в подальших наукових дослідженнях.