Пілотний проєкт внутрішньої академічної мобільності між ІННІ ім. Ю.М. Потебні та ЧНУ ім. Ю. Федьковича відкриває нові можливості для здобувачів

Робота над пілотним проєктом внутрішньої академічної мобільності «ВАМ» між Інженерним навчально-науковим інститутом ім. Ю.М. Потебні та економічним факультетом Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича розпочалася ще в березні. Крок за кроком його організатори працювали над втіленням задуму в життя, й сьогодні вже є перші результати: створено повноцінні групи здобувачів ЧНУ та ІННІ, які вивчатимуть дисципліни за вибором у вишах-партнерах. Пілотний проєкт внутрішньої академічної мобільності, учасниками якого є здобувачі, викладачі та стейкхолдери кафедр інформаційної економіки, підприємництва та фінансів; управління та адміністрування; обліку, аналізу, оподаткування та аудиту ІННІ, а також економічного факультету ЧНУ, планується реалізувати за чотири роки в три етапи, з можливістю подальшої пролонгації.

Перший – вже в дії – це кредитна віртуальна мобільність, під час якої студенти в дистанційному форматі вивчатимуть обрану ними дисципліну у виші-партнері. Другий етап – семестрова модель, під час реалізації якої студенти поїдуть на навчання до іншого університету, де вивчатимуть дисципліни, які потім будуть перезараховані згідно до навчального плану базового вишу. І, нарешті, третій – стосуватиметься практики здобувачів. Нині Чернівці – одне з відносно безпечних місць в Україні. Це дозволить студентам ІННІ проходити повноцінну практику на виробничій базі партнерів ЧНУ, при цьому бізнес-партнери ЕФ ЧНУ стають і партнерами ІННІ.

Реалізується цей сучасний проєкт під головуванням професора ІННІ В’ячеслава Глущевського, а його координаторами від інституту є директорка Наталя Метеленко, завідувачі кафедр Валентина Воронкова, Тетяна Меліхова та Олександр Шапуров. А від ЧНУ - декан економічного факультету Роман Грешко та завідувачі кафедр Василь Григорків, Юрій Лопатинський, Тетяна Ковальчук, Петро Нікіфоров, Зоя Галушка, Ірина Буднікевич і Олександр Саєнко.

Пілотний проєкт «ВАМ» реалізується за створеною організаторами дорожньою картою, в якій окреслені актуальність задуму та задачі, які потрібно вирішити під час реалізації. Враховані сильні та слабкі сторони; перспективи та загрози, які можуть виникнути під час роботи над проєктом тощо. А ще, за словами В’ячеслава Глущевського, «у Дорожній карті окреслено перспективи імплементації здобутого досвіду освітнього процесу з компонентом академічної мобільності на освітніх програмах спеціальностей і галузей знань інженерно-технічного спрямування, підготовка за якими здійснюється в Інженерному навчально-науковому інституті».

Для обох вишів-партнерів участь у «ВАМ» матиме низку позитивних результатів. А це можливість для здобувачів отримувати освіту одночасно в двох ЗВО без додаткового фінансування; підвищення якості та конкурентоспроможності освітніх програм ІННІ та ЕФ ЧНУ; гармонізація варіативних, а в перспективі й нормативних компонентів освітніх програм; збільшення кількості освітніх програм вишів-партнерів, а також розширення кількості роботодавців.

«Стійкий партнерський взаємозв’язок і гнучкий взаємовплив у системі «Освіта-Наука-Дослідження-Стейкголдерменеджмент» між Інженерним навчально-науковим інститутом ім. Ю.М. Потебні та економічним факультетом Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, - підкреслює Наталя Метеленко, - стане запорукою постійної актуалізації та відповідної модернізації змісту освітніх програм, а також дозволить готувати кваліфіковані кадри, які відповідатимуть поточним і перспективним вимогам ринку праці».