Сучасні тенденції глобалізації

Здатність професійно володіти теоретично-методичним інструментарієм управління бізнесом в умовах глобалізації, діагностики тенденцій глобалізації економічного розвитку та оцінювання проблем розвитку міжнародного бізнесу. Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні тенденції глобалізації» є формування у здобувачів знань з теоретико-методологічних засад глобалізації, вміння їх використовувати для визначення сучасних тенденцій і проблем світового економічного розвитку із застосуванням методів глобального аналізу щодо умов і чинників процесів глобалізації, механізмів функціонування глобальної економіки.

Дисципліна розрахована на один семестр (перший семестр першого курсу магістратури) та складається з восьми тем, які розділені на два розділи. Перший розділ присвячено теоретико-методологічним засадам глобалізації. Другий розділ присвячено тематиці, що розкриває тенденції сучасного етапу глобалізації.

Опанування тематики курсу є фундаментальними знаннями, необхідними для комплексного розуміння сутності, закономірностей і впливу глобалізації на економічний розвиток світу, що дасть змогу розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей; аналізувати особливості розвитку різних напрямів стратегії; розмежовувати відмінності між корпоративними та національними інтересами у системі глобалізації; визначати регулятивні пріоритети формування сучасної геоекономічної політики.