Організація начального процесу підготовки здобувачів ОПП Промисловий менеджмент

Обов’язкові освітні компоненти начального плану

Студентський Путівник формування індивідуальної освітньої траєкторії