СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «ЦИФРОВІ СЕРВІСИ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ»

Цифрові зміни набирають обертів у світі

Що пропонується у нашому центрі Цифрової трансформації бизнесу?

Цифрова трансформація означає інтеграцію цифрових технологій у всі сфери бізнесу. Ця інтеграція призводить до принципових змін у тому, як діють громадяни, підприємства та організації, як вони забезпечують цінність для себе, своїх працівників, клієнтів, партнерів, досягаючи власних та спільних, економічних та соціальних цілей швидше, дешевше та з новою якістю.

Цифровізація — це насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційної взаємодії між ними.

Індустрія 4.0 — це цифрова трансформація виробничих процесів (цифровізація на підприємствах).

Цифрові інфраструктури — комплекс технологій, продуктів та процесів, що забезпечують обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві можливості електронної взаємодії, обміну даними, сигналами тощо. Цифрові інфраструктури є основою цифрової економіки. Вони поділяються на опорні (тверді) та сервісні (м’які).

Науково-методичний семінар (грудень 2022)