Наукова проблемна група «ІСТОРИКО-ПРАВНИЧІ СТУДІЇ»

Керівник наукової проблемної групи к.ю.н., доцент Рекотов П.В.

Мета - підвищення рівня наукової підготовки студентів, формування інтересу до наукової творчості.
Завдання - опанування методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень в галузі правознавства.

Склад групи 2022 року

Стецюра Олексій Сергійович 2 (бакалавр) 6.1450
Мальцева Катерина Сергіівна 2 (бакалавр) 6.0511
Мемрук Дмитро Юрійович 2 (бакалавр) 6.1451-с
Морозова Дана Махмудівна 2 (бакалавр) 6.1830
Монастирний Богдан Віталійович 3 (бакалавр) 6.0730-пмс
Курило Ганна Сергіївна 3 (бакалавр) 6.0719-оок
Батюк Катерина Василівна 3 (бакалавр) 6.1539-мн
Чернов Кирило Ярославович 2 (бакалавр) 6.0710 оок
Кравець Радомир Олегович 2 (бакалавр) 6.0710 оок
Литвиненко Вікторія Віталіївна 2 (бакалавр) 6.1910
Відлога Яна Миколаївна 2 (бакалавр) 6.2630-оп
Віличко Оксана Олегівна 1 (бакалавр) 6.1911
Євченко Кирило Сергійович 2 (бакалавр) 6.1450
Черних Софія Олегівна 2 (бакалавр) 6.1910
Колесник Анна Олександрівна 2 (бакалавр) 6.1921-пцб

План роботи наукової проблемної групи

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2021/ 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва і вид роботи

Виконавці

Термін виконання

1

З’ясування кола науково-пізнавальних інтересів студентів;

ознайомлення членів групи з порядком її роботи.

Рекотов П.В.,

члени групи

вересень 2021 р. –

жовтень 2021 р.

2

Визначення напрямків, змісту та етапів роботи кожного члена групи, ознайомлення з інструментарієм наукового пошуку.

Рекотов П.В.,

члени групи

вересень 2021 р. –

жовтень 2021 р.

3

Обговорення складеної студентами бібліографії відповідно до визначених напрямків наукового пошуку.

З’ясування труднощів, що виникли при складанні бібліографії та їх розв’язання.

Визначення послідовності вивчення літератури по темі наукового пошуку.

Рекотов П.В.,

члени групи

вересень 2021 р. –

жовтень 2021 р.

4

Обговорення стану роботи над підготовкою тез доповідей, їх розгорнутих планів, аналіз структури та наповненості, корегування змісту та структури.

Рекотов П.В.,

члени групи

листопад2021 р –

січень 2022 р.

5

Обговорення варіантів текстів доповідей,  аналіз структури текстів; корегування їх змісту, обговорення остаточного варіанту текстів робіт.

Участь у конференціях.

Рекотов П.В.,

члени групи

січень 2022 р. –

червень 2022 р.

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2022/ 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Назва і вид роботи

Виконавці

Термін виконання

1

З’ясування кола науково-пізнавальних інтересів студентів;

ознайомлення членів групи з порядком її роботи.

Рекотов П.В.,

члени групи

вересень 2022 р. –

жовтень 2022 р.

2

Визначення напрямків, змісту та етапів роботи кожного члена групи, ознайомлення з інструментарієм наукового пошуку.

Рекотов П.В.,

члени групи

вересень 2022 р. –

жовтень 2022 р.

3

Обговорення складеної студентами бібліографії відповідно до визначених напрямків наукового пошуку.

З’ясування труднощів, що виникли при складанні бібліографії та їх розв’язання.

Визначення послідовності вивчення літератури по темі наукового пошуку.

Рекотов П.В.,

члени групи

вересень 2022 р. –

жовтень 2022 р.

4

Обговорення стану роботи над підготовкою тез доповідей, їх розгорнутих планів, аналіз структури та наповненості, корегування змісту та структури.

Рекотов П.В.,

члени групи

листопад2022 р –

січень 2023 р.

5

Обговорення варіантів текстів доповідей,  аналіз структури текстів; корегування їх змісту, обговорення остаточного варіанту текстів робіт.

Участь у конференціях.

Рекотов П.В.,

члени групи

січень 2023 р. –

червень 2023 р.

 

Завантажити план

 

Основні наукові результати

Екскурсія до Запорізького обласного краєзнавчого музею

Період раннього палеоліту

В кінці вересня 2021 р., а саме 29.09.21 зі студентами 2-го курсу відвідали Запорізький обласний краєзнавчий музей. Історія нашого краю є частиною історії українського народу та держави, тому матеріал експозицій, що ілюструє різні історичні періоди становлення країни та української держави, викликав непідробний інтерес студентської аудиторії.

Стародавня історія

Залами музею

Археологічна колекція в Запоріжжі

Одна з найбільших серед обласних музеїв України. Особливий інтерес представляють унікальні пам'ятки доби бронзи та скіфського часу,періодів черняхівської культури і середньовіччя. У залах стародавньої історії краю експонується понад 4 300 оригінальних старожитностей.

Студенти ІННІ ім. Ю.М. Потебні ЗНУ з Марокко

Сучасна експозиція Запорізького обласного краєзнавчого музею, створення якої ще триває, розміщена в 15-ти залах відділів природи, археології та історії й 6-ти залах стаціонарних виставок. У виставкових залах музею постійно діють пересувні виставки провідних музеїв України, Росії та інших країн.

Перед іхніми очима – тривалий історичний шлях, а майбутнє – за ними!