Науковий гурток
Управління бізнесом суб’єктів підприємницької діяльності в трансформаційних умовах господарювання промислових регіонів Сходу України

Керівник наукового гуртка д.е.н., проф. Шапуров О.О.

Мета і завдання: організація наукової діяльності здобувачів вищої освіти в сфері управління бізнесом; залучення їх до виконання науково-дослідних робіт, направлених на вирішення питань формування дієвих механізмів ефективного функціонування суб’єктів господарювання промислових регіонів країни.
Основні завдання:
– проводити аналіз функціонування та розвитку підприємства, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності;
– застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій щодо прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (домогосподарствами, державними та приватними підприємствами);
– аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин;
– здійснювати оцінювання ефективності функціонування суб’єктів малого та середнього бізнесу в умовах розвитку європейських інтеграційних процесів;
– досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища в глобальному середовищі;
– науково обґрунтовувати особливості формування інноваційного розвитку: спеціалізованих інформаційних систем, сучасних фінансових технологій та програмних продуктів, сучасної інноваційної політики державно-приватного партнерства, податкових новацій та особливостей трансфертного ціноутворення;
– удосконалювати теоретичні основи та принципи стратегічного розвитку та управління бізнесом, вектору функціонування суб’єктів господарювання в стратегічному середовищі.

Склад групи

1. Мацкуляк Артем Андрійович 6.0762-еп
2. Лукашов Микита Сергійович 6.0760-еп
3. Кузьміна Єлизавета Євгенівна 6.0760-еп
4. Дебелий Владислав Сергійович 6.0769-еп
5. Храпкін Олександр Максимович 8.0762-еп
6. Єрошенко Ксенія Сергіївна 8.0762-еп

Протоколи засідань наукового гуртка

Календарний план роботи:

Зміст роботи (назва заходу)

Дата проведення

Відповідальна особа

1.

Участь під науковим керівництвом викладачів у  науково -практичній конференції

Протягом року

Члени групи

2.

Проведення тематичного семінару «Формування науково-практичних підходів до управління бізнесом суб’єктів підприємницької діяльності в трансформаційних умовах господарювання промислових регіонів країни»

Червень 2023

Члени групи

4.

Організація та допомога здобувачам вищої освіти в написанні та розміщенні наукових статей у збірках праць молодих вчених

Протягом року

Керівник групи

5.

Підготовка до розміщення  у науковому виданні колективної дослідницької праці на тему «Трансформаційні механізми розвитку промислових суб’єктів підприємництва»

Жовтень 2023

Члени групи

 ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2022/ 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК