Науковий гурток:Трансформаційні процеси в управлінні фінансами: державні фінанси, банківська система, ринки капіталу

Керівник наукового гуртка д.е.н., професор Дятлова Ю.В.

Мета і завдання : організація наукової діяльності здобувачів вищої освіти в сфері управління фінансами та формування механізму його трансформації; залучення їх до виконання науково-дослідної роботи, направленої на вирішення науково-прикладних питань щодо управління фінансами держави, банківської системи та ринку капіталів в умовах трансформаційних процесів; розвиток у здобувачів наукового креативного мислення до вирішення теоретичних і практичних проблем, вміння розробляти, науково обґрунтовувати та реалізовувати на практиці інноваційні підходи щодо процесу управління фінансовою сферою держави та підприємницьких структур, використовувати досвід провідних країн на різних рівнях управлінської діяльності при підготовці висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Склад наукового гуртка - 2022

№ з /п

Прізвище, ім’я

Курс, група

1.

Савела Анна Андріївна

6.0720-фдпс

2.

Стародубцев Дмитро Євгенович

6.0721-фдпс

3.

Доскоч Володимир Ігорович

8.0722-уфпс

4.

Котелевець Юлія Олександрівна

6.0721-фдпс-с

5.

Милета Кирило Євгенович

8.0722-удмф

Протоколи засідань наукового гуртка

Мета і завдання: організація наукової діяльності здобувачів вищої освіти в сфері управління фінансами та формування механізму його трансформації; залучення їх до виконання науково-дослідної роботи, направленої на вирішення науково-прикладних питань щодо управління фінансами держави, банківської системи та ринку капіталів в умовах трансформаційних процесів; розвиток у здобувачів наукового креативного мислення до вирішення теоретичних і практичних проблем, вміння розробляти, науково обґрунтовувати та реалізовувати на практиці інноваційні підходи щодо процесу управління фінансовою сферою держави та підприємницьких структур, використовувати досвід провідних країн на різних рівнях управлінської діяльності при підготовці висококваліфікованих фахівців зі спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Склад групи:

№ з /п

Прізвище, ім’я

Курс, група

1.

Савела Анна Андріївна

6.0720-фдпс

2.

Стародубцев Дмитро Євгенович

6.0721-фдпс

3.

Доскоч Володимир Ігорович

8.0722-уфпс

4.

Котелевець Юлія Олександрівна

6.0721-фдпс-с

5.

Милета Кирило Євгенович

8.0722-удмф

 

Календарний план роботи:

Зміст роботи (назва заходу)

Дата проведення

Відповідальна особа

1.

Участь здобувачів вищої освіти під науковим керівництвом викладачів у XVI університетській науково-практичній конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2023»

Квітень 2023

Члени групи

2.

Участь здобувачів вищої освіти під науковим керівництвом викладачів у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт

Квітень 2023

Члени групи

3.

Участь здобувачів вищої освіти під науковим керівництвом викладачів у Міжнародній науково-практичній конференції ІННІ ім. Ю.М.Потебні ЗНУ

Травень

2023

Члени групи

4.

Проведення тематичного семінару «Трансформація фінансової системи як основа забезпечення сталого розвитку національної економіки»

Червень

2023

Члени групи

 

Завантажити план