Наука

На сьогодні колектив кафедри працює над темою «Формування нового інформаційно-економічного укладу промислового виробництва на основі екологізації та інноваційного розвитку». Термін виконання НДР: 2021-2023 рр. Виконавці НДР: проф., д.е.н. Глущевський В.В., доц., к.е.н. Дробишева О.О., проф., д.е.н. Клопов І.О., доц., к.е.н. Мержинський Є.К., Петухова О.В., доц. к.е.н. Сіліна І.В., доц., к.е.н. Ткаченко Є.Ю., доц., к.е.н. Фатюха В.В., доц. к.е.н. Хорошун В.В., проф., д.е.н. Шапуров О.О., доц., к.е.н. викл. Жовнір-Василенко К.В. Керівник: д.е.н., проф. Метеленко Н.Г.

Кафедра щорічно проводить міжнародні конференції, семінари, круглі столи, конкурси та приймає участь в інших наукових заходах університету:

 • Круглий стіл «Соціальне підприємництво та традиційні форми господарювання в ЄС: досвід для України» 21 вересня 2023 р.
 • «Геостратегічні трансформації та траєкторія національної безпеки в контексті відбудови і сталого розвитку України» 25 – 26 травня 2023 р. Організації, установи – співорганізатори: Politechnika Czestochowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie (U]D), Slovenská pol’nohospodárska Univerzita v Nitre (SPU), Wyzsza Szkota Zarzadzania Ochrona Pracy w Katowicach (WSZOP).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова трансформація соціо-економічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства» 23-24 листопада 2022 р. Організації, установи – співорганізатори: Маріямпольський університет прикладних наук (Маріямполе, Литва), Університет Александраса Стульгінскіса (Каунас, Литва), Університет Вітаутаса Великого (Каунас, Литва), Університет Ромернса (Литва), Інститут розвитку міжнародної співпраці (Польща).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації в економічному, управлінському та інженерному аспектах» 3 – 4 листопада 2022 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор модернізації інженерної та економіко – управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону» 27-28 травня 2021 р. Організації, установи – співорганізатори:  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie (UJD), Slovenská polnohospodárska Univerzita v Nitre (SPU), Wyisza Szkola Zarzadzania Ochrona Pracy w Katowicach (WSZOP), Akademia WSB (Dabrowa Górnicza, Polska), Інститут економіки промисловості НАН України, Центр польської мови і культури ім. Яна III Собеського ЗНУ, ВГО Товариство польської культури ім. св. Іоанна Павла II, ГО «Запорізька Міська організація ветеранів АТО».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави» 28-29 травня 2020 р. Організації, установи – співорганізатори: Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) (Республіка Польща), Faculta economiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre (SPU) (Словаччина), Wydziale Nauk Technicznych i Zarządzania Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) (Республіка Польща), Центр польської мови і культури ім. Яна ІІІ Собеського;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону» 26 листопада 2020 р. Організації, установи – співорганізатори: Генеральне консульство Республіки Польща в Україні у Харкові; Університет гуманітарних наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові (UJD); Словацький сільськогосподарський університет у Нітрі (SPU); Університет управління охороною праці в Катовіце (WSZOP); Академія WSB (Домброва Гурнича, Польща); Академія економічних наук України; Національний університет «Києво-Могилянська Академія»; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз; Запорізька обласна державна адміністрація; Запорізька міська рада; Головне управління ДПС у Запорізькій області; Міжрегіональне управління національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях; центр польської мови і культури ім. Яна ІІІ Собеського ЗНУ; ВГО Товариство польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ; ГО «Запорізька міська організація ветеранів АТО»;
 • Міжнародна науково-практична конференція (NTЕRNET-конференція) «Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу» 20-21 листопада 2019 р.
 • ІІ Міжнародний науково-практичний семінар у Словаччині «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» 18-20 березня 2019 р.
 • Круглий стіл «Сучасні тенденції розвитку системи підготовки наукових кадрів» 19.03.2019 р.
 • Круглий стіл «ЗНУ – Україна – Європа: можливості і перспективи інтеграції в єдиний освітній простір» 31.05.2019 р.
 • Круглий стіл «Питання створення єдиного освітньо-наукового простору навколо країн Вишеградської групи»  03.10.2019 р.
 • Круглий стіл «Можливості нового етапу співробітництва університетів з питань реалізації програм 2Д, програм Erasmus+» 04.10.2019 р.
 • Науково- методичний семінар «Концепція комплексної співпраці ЗНУ та UJD (навчання за програмами 2Д на гуманітарних, економічних та інженерних спеціальностях; стажування студентів та викладачів за різними програмами (Erazmus+, NAWA та ін.); співпраця у наукових фахових виданнях та сумісна участь у Міжнародних наукових конференціях)». 07.10.2019 р.

Щорічно проходить науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ.

Усі науково-педагогічних працівників кафедри у 2023 році пройшли міжнародне стажування.

Протягом 2022-23 року колективом кафедри було опубліковано:

 • розділів у колективних монографіях – 8,
 • статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of science – 4;
 • статей у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus – 8;
 • статей у наукових виданнях України категорії Б – 8;
 • тез наукових конференцій – 50.

На кафедрі ведеться плідна наукова робота зі студентами:

До науково-дослідної діяльності на кафедрі активно долучаються студенти. Кількість студентських публікацій: всього 31, з них у співавторстві з викладачами – 31.