Науковий гурток «E-Cyber»

Керівник наукового гуртка д.е.н., доцент Глущевський В.В.

Мета - створення цифрових сервісів для інформаційної підтримки перебігу виробничих і організаційних процесів промислових підприємств Запорізького регіону.
Завдання -розроблення інформаційних моделей даних для вдосконалення систем управління підприємствами.

Помічник керівника наукового гуртка к.е.н., доцент Хорошун В.В.

Мета – Концептуалізація підходів щодо інформатизації виробничих, організаційних та управлінських бізнес-процесів економічних агентів
Завдання - Розроблення інформаційних моделей даних для системного вдосконалення процесів управління діяльністю економічних агентів

Склад групи

1. Січкоріз Анастасія 2 (магістр) 8.0511-іе
2. Лобушко Сергій 1 (магістр) 8.0512-іе
3. Івахненко Єлизавета 4 (бакалавр, скороч.) 6.0510-іе-с
4. Стародубцев Дмитро 3 (бакалавр) 6.0510-іе
5. Гах Наталія 2 (бакалавр) 6.0511-іе

Протоколи засідань наукового гуртка

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2021/ 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва і вид роботи

Виконавці

Термін виконання

1

Розроблення математичного забезпечення та ІТ – інструментарію для підтримки процесів інформатизації управлінської діяльності підприємств

Гах Н, Івахненко Є., Лобушко С., Січкоріз А.,

Стародубцев Д.

вересень 2021 р. – липень 2022 р.

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2022/ 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва і вид роботи

Виконавці

Термін виконання

1

Розроблення концептуальних засад і відповідного інструментарію для підтримки процесів інформатизації діяльності економічних агентів

Гах Н, Івахненко Є., Лобушко С., Січкоріз А.,

Стародубцев Д., Федченко Г.

вересень 2022 р. – липень 2023 р.

Завантажити план