Науковий гурток: Content Maker в цифровій економіці

Керівник наукового гуртка к.е.н., доцент Бирський Віталій Валерійович

Мета - розвиток комунікацій цифрової економіки України шляхом залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи зі створення навчального та відеоконтенту для бізнесу.
Завдання
– застосування наявних інформаційних сервісів для дослідження й аналізу трендів щодо популярних пошукових запитів з метою вибору ніші й створення контент-плану;
– вивчення етапів створення відеоконтенту, як інструменту цифрової економіки, оволодіння навичками монтажу;
– здійснення оцінки ефективності показів відеоконтенту користувачам Інтернет за допомогою вбудованих засобів аналітики.

Склад групи

1 Кузьміна Є.Є. 4 курс 6.0760-еп
2 Топорницька Г. 2 курс 6.0511-іе-с
3 Стародубцев Д. 3 курс 6.0510-іе
4 Турбіна О. 4 курс 6.0519-іе
5 Лобушко С. 1 курс (магістр) 8.0512-іе

Протоколи засідань наукового гуртка