Організація начального процесу підготовки здобувачів
ОП «Економіка підприємства»

Обов’язкові освітні компоненти начального плану

Відео-гід
Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів