Науковий гурток «CYBERBOT»

Керівник наукового гуртка к.е.н., доцент Мержинскький Є.К.

Мета - підвищення ефективності управління інформаційними ресурсами структурного підрозділу університету.
Завдання - Розробка чат-боту для автоматизації онлайн консультацій абітурієнтів кафедри Запорізького національного університету.
Актуалність дослідження
Останнім часом месенджери все частіше стали виступати як майданчик для дистрибуції контенту. Зокрема, мова йде про канали та чат-боти в Telegram. Проникнення в цю сферу стало наслідком адаптації до нових умов і проходженням туди, де знаходиться аудиторія.
Зрозумівши потенціал цих мобільних додатків, більшість компаній почали використовувати месенджери в якості допоміжного інструменту для комунікації зі споживачами.
Об'єктом дослідження є інформаційні комунікації web - ресурсів кафедри Інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ.
Предметом дослідження є інструментальні засоби та методи прийняття рішень на базі Chatbot-технологій.

Склад групи

№ Прізвище, ім’я студента Курс Група
1 Пархоменко Євген Миколайович 1 (магістр) 8.0513-іе
2 Бакуров Костянтин Валерійович 4 6.0511-іе-с
3 Мальцева Катерина Сергіївна 4 6.0511-іе-с
4 Стародубцев Дмитро Євгенович 4 6.0510-іе,

Протоколи засідань наукового гуртка

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2021/ 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Назва і вид роботи

Виконавці

Термін виконання

1

Розробка архітектури Chatbot-технології

Сумма В., Шилова Ю.

 

вересень 2021 р. –

жовтень 2021 р.

2

Проектування програмної реалізації чат-бота для автоматизації онлайн консультацій абітурієнтів ІННІ ЗНУ

Більчич А.,

Стеценко М.

 

листопад 2021 р. –

грудень 2021 р.

3

Розробка інформаційної частини чат-бота для автоматизації онлайн консультацій абітурієнтів ІННІ ЗНУ

Узунов М.,

Мороз О.,

Горін Я.

 

січень 2022 р. –

квітень 2022 р.

«13» вересня 2021 р.                 м. Запоріжжя  

Дистанційне засідання наукового гуртка «CYBERBOT» в системі ZOOM

Голова  –  . Мержинський Є.К.

Секретар – Більчич Аліна

Присутні: Стеценко Максим, Сумма Владислав, Мороз Олександр, Узунов Максим, Шилова Юлія, Горін Ярослав.

Порядок денний:

  1. Розробка архітектури Chatbot-технології.

Доповідач: студент Шилова Юлія, гр. ЕК-18-1бд

Завантажити файл протоколу 

«10» листопада 2021 р.                 м. Запоріжжя 

Дистанційне засідання наукового гуртка «CYBERBOT» в системі ZOOM

Голова  –  доц., к.е.н. Мержинський Є.К.

Секретар – Більчич Аліна

Присутні: доц., д.е.н. Клопов І.О.,  доц., к.е.н. Комазов П.В., Стеценко Максим, Сумма Владислав, Мороз Олександр, Узунов Максим, Шилова Юлія, Горін Ярослав.

Порядок денний:

  1. Проектування програмної реалізації чат-бота для автоматизації онлайн консультацій абітурієнтів ІННІ ЗНУ.

 Доповідач: студент Стеценко Максим, гр. 8.0510-іе

Завантажити файл протоколу

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2022/ 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Мета і завдання:

Мета – створення персонального помічника для сповіщення про розклад з персональними налаштуваннями для ІННІ ім. Ю.М. Потебні                                                    

Завдання – Розробка чат-боту для організації розкладу студентів та викладачів  

Склад групи:

Прізвище, ім’я студента

Курс

Група

1

Мороз Олександр Олександрович

2 (магістр)

8.0510-іе

2

Бакуров Костянтин Валерійович

3

6.0511-іе-с

3

Мальцева Катерина Сергіївна

3

6.0511-іе-с

4

Стародубцев Дмитро Євгенович

3

6.0510-іе, 

 

Завантажити план 2022-2023

 

Основні наукові результати

1. Розробка чат-бота кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Архітектура чат-боту кафедри ІЕПФ

Запропоновано стандартизовану архітектуру для рішення ChatBot-технології, а також визначено кілька важливих компонентів, необхідних для її ефективної реалізації.
Такий підхід надасть розширені можливості багатоканальності чат-боту, інтегрованості послуг, диференціацію в просторі ChatBot-технологій, розширене позиціонування організації в галузі інновацій та технологій.
Для узагальнення ефективності процесу взаємодії з користувачами чат-боту вдосконалено діаграму принципу його роботи та модифіковано діаграму компонентів QA-системи.

Модифікована концепція роботи чат-бота

Аналізуючи інформацію, стосовно концептуальних принципів роботи чат-ботів, які навчаються з вчителем, можна виділити етап, який виконується постійно:
– користувач формує питання.
Воно може бути складним, або простим та мати ключові слова або ні.
Науковим гуртком проаналізовані дві найпоширеніші моделі архітектури відповідачів чат-ботів на основі машинного навчання: генеративну модель та модель на основі пошуку.
На основі системного підходу запропоновано структурний алгоритм роботи автоматичного відповідача чат-боту з використанням методів машинного навчання для попередньої класифікації повідомлень користувача.
Таким чином, можна узагальнити поведінку чат-боту на:
– прийняття запиту від користувача;
– відповіді одразу, якщо це просте запитання, або:
– приведення до простого, якщо це складний запит, використовуючи розбиття складних запитань на прості, або наведення нових запитань для уточнення;
– відповідь клієнту чат-бота.

Розробка интерфейсу чат-бота

За посиланням в інтернеті "Чат-бот кафедри" на GitHub викладений сам проект чат-боту, який можна завантажити та модифікувавши його використовувати для будь якої кафедри.

Науковим гуртком представлено опис кожного файлу проекту :
- index.js – головний файл програми, в якому прописана логіка роботи та відбуваються підключення всіх додаткових компонентів;
- word.js – файл бази знань термів ( ключових слів) для ідентифікації тематики повідомлень від користувачів чат-бота;
- teacherBD.js – файл бази даних викладачів кафедри у вигляді масиву об’єктів;
- secretkey.json –файл JSON, в якому зберігаються ключи доступу до API Google таблиці, пов’язаної з анкетуванням абітурієнтів;
- bot.js –файл запуску чат-бота на сервері Heroku;
- .env – файл в якому зберігається токен чат боту, цей файл не завантажується на сервер і вноситься як зовнішня змінна на Heroku.
- img – каталог в якому зберігаються графічні файли, таки як: фото викладачів, логотипи спеціальностей, активності студентів, аудиторії кафедри тощо;
- messages – каталог для зберігання повідомлень та розсилки чат-боту;
- node_modules – каталог необхідний для розробки, в цій папці можуть зберігається різні бібліотеки (модулі), які можуть бути використані при написанні коду;
- src/enrolle – каталог в якому зберігається код компоненти для інформування абітурієнтів; - src/scene – каталог в якому зберігається код компоненти на базі штучного інтелекту для роботи з опитування абітурієнтів;
- src/teacher – каталог в якому зберігається код компоненти для обробки інформації про викладачів, час консультацій, наукові інтереси тощо;
- src/students – каталог в якому зберігається код компоненти для обробки інформації про студентів, розклад занять у групах, активності тощо.

2. Чат-бот "Конспект з математики"

Дослідження інструментарію Конструтора чат-ботів SendPuls

Основна мета - Розробити чат-бот для допомоги учням 9-11 класів.
Мета математичного чат-боту полягає в наданні корисної та ефективної допомоги користувачам у вирішенні математичних завдань, запитань і проблем. Основні цілі такого боту можуть включати в себе наступне: Розв'язання математичних задач: Математичний чат-бот повинен бути здатний розв'язувати різноманітні математичні завдання, включаючи алгебру, геометрію, тригонометрію, інтегральне та диференціальне числення, а також статистику і інші математичні галузі. Пояснення крок за кроком: Бот повинен бути здатний пояснювати користувачам кожен крок розв'язання математичної задачі, щоб допомогти їм розуміти процес та основні принципи. Відповіді на запитання: Математичний чат-бот повинен відповідати на математичні запитання користувачів, надаючи коректні та точні відповіді. Вирішення складних завдань: Бот також повинен бути здатний вирішувати складні математичні завдання, включаючи ті, які можуть потребувати застосування спеціалізованих методів і формул. Навчання користувачів: Математичний чат-бот може використовуватися для навчання користувачів математиці, надаючи їм знання та навички у вирішенні різних математичних завдань. Підтримка навчання: Бот може допомагати студентам та учням під час вивчення математики, надаючи додаткові пояснення, завдання та вправи. Підвищення математичної грамотності: Чат-бот може сприяти підвищенню рівня математичної грамотності серед користувачів шляхом надання зрозумілих та доступних матеріалів. Отже, мета математичного чат-боту - забезпечити ефективну математичну допомогу користувачам у всіх аспектах математики, починаючи від простих розрахунків і завдань і закінчуючи складними математичними концепціями і теоріями.
Результати студентських робіт:
1. Математичний чат-бот https://t.me/matem_konspekt_bot

3. Автоматизація замовлення в інтернет-магазині за допомогою чат-ботів

Дослідження інструментарію Конструтора чат-ботів Flowxo

Основна мета - Розробити чат-бот для компанії.
Метою проекту є розробка та впровадження чат-ботів для месенджерів «Telegram» і «Facebook», які забезпечать інформування про послуги, продукти, що реалізуються, а також контактну інформацію підприємства або інтернет-магазина.
Особливість проєкту полягає в тому, що всі замовлення будут зберігатися одразу в онлайн таблицю Google. Результати студентських робіт:
1. Чат-бот замовлення піци @CrazyPizzas_bot
2. Замовлення он-лайн курсів з ІТ-технологій @itkyrsiznu1_bot
3. Пиццерия Presto Запорожье @pizzaPresto_bot