Науковий гурток «IoT Академія»

Керівник наукового гуртка д.е.н., доцент Клопов І.О.

Мета - розвиток цифрової економіки України.
Завдання - вивчення та розробка реальних індустріальних кейсів щодо впровадження Інтернет речей (ІоТ).

Склад групи

1. Моргун К.С. 3 курс 6.0721-фдпс
2. Важненко А. 3 курс 6.0511-іе
3. Стародубцев Д. 4 курс 6.0510-іе
4. Бакуров К. 4 курс 6.0510-іе
5. Лобушко С. Д. 2 курс(магістри 8.0512-іе

Протоколи засідань наукового гуртка

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2021/ 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва і вид роботи

Виконавці

Термін виконання

1

Дослідження міжнародного та вітчизняного досвіду впровадження  IoT рішень в промисловості.

Моргун К.С.

Топорницька Г.О.

Турецький К.В.

Турбіна О.О.

Лобушко С. Д.

01.02.22‒30.06.22

2

Розробка власного проєкту IoT на базі мікроконтролера ESP32

01.09.22‒31.12.22

3

Участь у кейс‒чемпіонаті «M.Student Champ ‒ 2022»

Турецький К.В.

Лобушко С. Д.

15.02.22‒01.05.22

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА 2022/ 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва і вид роботи

Виконавці

Термін виконання

1

Розробка власного проєкту IoT на базі одноплатного комп’ютера  Raspberry Pi з використанням стеку технологій хмарної оброки та аналізу великих даних (Big Data)

Моргун К., Топорницька Г., Стародубцев Д., Турбіна О.,  Лобушко С.

вересень 2022 р. – липень 2023 

Завантажити план