МИ ПОВЕРНУЛИСЯ І СТАЛИ СИЛЬНІШИМИ!

Кафедру інформаційної економіки, підприємництва та фінансів створено у 2020 р. на базі трьох кафедр – економіки та інформаційних технологій; фінансів, банківської справи та страхування; економіки підприємства з метою подальшої модернізації освітніх програм у напряму Євроінтеграції та розвитку міжнародної діяльності.

Сьогодні кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів – сучасний колектив висококваліфікованих фахівців, який об’єднує 4 доктори наук, 10 кандидатів наук, старшого лаборанта (викладач-філолог); залучає до освітнього процесу стейкхолдерів – професіоналів, докторів та кандидатів наук.

Адреса: 69006, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226

Шапуров Олександр Олександрович

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор 

Tел.: (096)177-94-00
E-mail: 0961779400saa@gmail.com 

Курило

Курило Ганна Сергіївна

Старший лаборант кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім.Ю.М.Потебні ЗНУ

У НАС Є ЧУДОВІ ТРАДИЦІЇ, ЯКІ МИ БЕРЕЖЕМО, ПОВАЖАЄМО ТА ПРИМНОЖУЄМО

Стратегією керівництва Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, а у минулому ‒ Запорізької державної інженерної академії, завжди була і є прикладна спрямованість у підготовці економістів, управлінців і фінансистів, професійні компетентності яких зорієнтовано, насамперед, на потреби саме нашого промислового регіону, тому й набір спеціальностей, представлених на кафедрі, сформовано не випадково.

Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету має глибоке коріння економічної освіти і здійснює підготовку економістів і фінансистів з вищою освітою вже понад 50 років. Протягом останніх трьох років, після приєднання академії до університету, відбулося суттєве розширення переліку освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів підготовки, що, в першу чергу, було спрямовано саме на підготовку всебічно розвинутого управлінця нової формації, озброєного сучасними інформаційно‒комунікаційними технологіями, здатного керувати складними, кризовими процесами у сфері економіки, фінансів та управління.

Стратегічним завданням кафедри та інституту в цілому є підготовка нового покоління управлінців і економістів у контексті європейського вектору розвитку нашої країни. Відповідно й концепцію розвитку кафедри спрямовано на застосування новітніх методів підготовки кадрів, що базується на опануванні сучасними навчальними та прикладними програмами з урахуванням світового досвіду, постійного підвищення професійно-кваліфікаційного рівня викладачів.

Після отримання дипломів бакалаврів і магістрів наші випускники небезпідставно мають достатньо амбітні плани щодо свого подальшого професійного розвитку, що базуються на глибоких теоретичних знаннях та надбанні практичних навичок з управління розвитком та безпекою фінансово-економічних систем.

Тому ми впевнено говоримо, що це саме та перевага наших випускників, яку шукають сучасні роботодавці-новатори для ефективної роботи та генерації ідей!

За нашими випускниками майбутнє і це майбутнє будуємо ми!

НАШІ І ВАШІ АМБІТНІ ПЛАНИ

БАГАТОПРОФІЛЬНІСТЬ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ПРОФЕСІОНАЛІВ ЗА НОВИМИ УНІКАЛЬНИМИ ДЛЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ “БАКАЛАВРІВ” І “МАГІСТРІВ”

РОЗКРИТТЯ ТВОРЧИХ ТА НАУКОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ, НАБУТТЯ НИМИ АНАЛІТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ – «МЕНШЕ ЛЕКЦІЙ – БІЛЬШЕ ДОСЛІДЖЕНЬ, ДИСКУСІЙ ТА ПРОЄКТНИХ РОБІТ»
ВДОСКОНАЛЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ – СТВОРЕННЯ ІДЕАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У НАС, в ЗНУ, ТА БЕЗКОШТОВНО ЗА «СПІЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ НАВЧАННЯ» В ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

Відтворити відео