Кейс-клуб "Клуб інноваційних бізнес-ідей АКАДЕМІЯ"

Метою діяльності Кейс-клубу є  підвищення престижу Запорізького національного університету та Інженерного навчально-наукового інституту серед академічної спільноти і представників бізнесу шляхом збереження та примноження традицій ІННІ ім. Ю.М. Потбені ЗНУ щодо підготовки висококваліфікованих інженерно-технічних та економіко-управлінських кадрів для економіки Запорізького регіону та національної економіки загалом.

Більше детальної інформації про запуск кейс-клубу в університеті в презентації:

Презентація для учасників тренінгів про організацію кейс-клубу

Керівник Кейс-клубу "Клуб інноваційних бізнес-ідей АКАДЕМІЯ"

проф., д.е.н. Глущевський В.В.

Кейс-клуби

Студентський кейс-чемпіонат«M. Student Champ»

Кейс-чемпіонат від концерну Хлібпром

Отже, як ви бачите, головним завданням створення кейс-клубу є  вдосконалення особистісного й професійного розвитку здобувачів вищої освіти ІННІ ЗНУ, розвитку у них аналітичних навичок, навичок розв’язання реальних бізнес-проблем та ефективної презентації кейс-рішень за рахунок посилення ролі інформаційно-аналітичних складових спеціальних компетентностей для ефективного вирішення ними завдань їхньої майбутньої практичної діяльності, які необхідні для успішної роботи у вітчизняних та іноземних компаніях, державних та муніципальних органах влади, для створення власного бізнесу.