Науковий гурток: Проблеми банківського фінансового менеджменту в умовах несприятливого економічного середовища

Керівник наукового гуртка к.е.н., доцент Оглобліна Вікторія Олександрівна

Мета - організація наукової діяльності здобувачів вищої освіти в сфері банківського менеджменту.
Завдання - залучення їх до виконання науково-дослідних робіт, направлених на вирішення питань підвищення ефективності банківської діяльності в умовах несприятливого економічного середовища; розвиток у здобувачів вищої освіти наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем з метою формування висококваліфікованих фахівців банківської сфери.

Склад групи

1. Селезньов Кирило 6.0721-фдпс
2. Моргун Катерина 6.0721-фдпс
3. Сосновська Аліна 6.0721-фдпс-с
4. Хавер Даніїл 6.0729-фдпс
5. Гузенко Владислав 6.0729-фдпс
6. Буц Олексій 8.0722-удфм
7. Коваленко Юрій 8.0722-удфм

Протоколи засідань наукового гуртка

Мета і завдання: організація наукової діяльності здобувачів вищої освіти в сфері банківського менеджменту; залучення їх до виконання науково-дослідних робіт, направлених на вирішення питань підвищення ефективності банківської діяльності в умовах несприятливого економічного середовища; розвиток у здобувачів вищої освіти наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем з метою формування висококваліфікованих фахівців банківської сфери.

Склад групи:

Прізвище, ім’я

Курс, група

1.

Селезньов Кирило

6.0721-фдпс

2.

Моргун Катерина

6.0721-фдпс

3.

Сосновська Аліна

6.0721-фдпс-с

4.

Хавер Даніїл

6.0729-фдпс

5.

Гузенко Владислав

6.0729-фдпс

6.

Буц Олексій

8.0722-удфм

7.

Коваленко Юрій

8.0722-удфм

 

Календарний план роботи:

Зміст роботи (назва заходу)

Дата проведення

Відповідальна особа

1.

Участь під науковим керівництвом викладачів у науково-практичній конференції

Листопад 2022

Травень 2023

Члени групи

2.

Проведення тематичного семінару «Сучасні тенденції банківського сектору в умовах воєнного стану»

Березень

2023

Члени групи

3.

Організація та допомога здобувачам в написанні та розміщенні наукових тез та статей у збірках праць молодих вчених

Протягом року

Керівник групи

4.

Підготовка до розміщення  у науковому виданні колективної дослідницької праці на тему «Управління фінансовими ресурсами банківської системи в умовах воєнного стану»

Червень

2023

Члени групи

 Завантажити план