Центр розвитку підприємництва
«Бізнес-інкубатор»

Місією Центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор» є консолідація зусиль науково-освітнього закладу, випробувально- дослідних установ, бізнесу та влади щодо впровадження в місті Запоріжжі та Запорізькій області інноваційних форм підтримки підприємництва, з використанням сучасних, інтерактивних методів бізнес-навчання і практичної бізнес-підготовки студентів.

Метою бізнес-інкубатору є надихати студентство та молодь Запорізького регіону на організацію власної справи, сприяти розвитку їх підприємницьких здібностей, забезпечувати високим рівнем бізнес- освіти, створювати умови розвитку підприємницького потенціалу міста та області, підтримувати інноваційну активність підприємств, забезпечувати інтеграцію освіти і науки з виробництвом.

Центр розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор» заснований на базі кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії 11 листопада 2016 року.
З 01.06.2020 року кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів ІННІ ім. Ю.М. Потебні ЗНУ

Одним із стратегічних напрямів роботи Бізнес-інкубатора є проектна діяльність, яка на практиці здійснюється у формі підготовки грантових заявок на участь у реалізації міжнародних програм і проектів. Даний вид діяльності сприяє досягненню основної мети створення та функціонування Бізнес-інкубатора, а також дає можливість залучати до процесу бізнес-інкубування в області широке коло зацікавлених установ та організацій (на партнерській основі).

д.е.н. професор
Коваленко Олена Валерїівна

Засновник Центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор», стейхолдер кафедри ІЕПФ

к.е.н. доцент
Голомб Вікторія Володимирівна

Координатор Центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор», практик, фахівець з ефективності функціонування малого та середнього бізнесу

к.е.н. доцент
Дробишева Олена Олегівна

Координатор Центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор», практик, фахівець у сфері проєктної діяльності

к.е.н. доцент
Стоєв Володимир Леонідович

Координатор Центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор», практик, фахівець у сфері проєктної діяльності

Ми в соціальних мережах!

Проекти Бізнес-інкубатора

Програма Grandparents-online, яка спрямована на комп’ютерну підтримку ветеранів навчального закладу. Нагадаємо, що студентами Інженерного інституту проект Grandparents-online був презентований у Києві на Національних змаганнях Enactus і отримав високу оцінку. Ця програма заснована не тільки на бажанні молоді «підтягнути» до себе старше покоління, не просто на знаннях студентів технічного навчального закладу в області інформаційних технологій, а й має в своїй основі базові постулати «педагогіки співробітництва».

Проєкт реалізовано: 2017-2018

Проєкт студентів кафедри по збору макулатури для отримання коштів на придбання саджанців дерев

Проєкт реалізовано: 2019-2020

Основні напрями діяльності Центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор»:

Реалізація заходів підтримки підприємництва на місцевому та регіональному рівнях.

Забезпечення стажування студентів, а також їх бізнес-підготовку шляхом організації та проведення навчальних семінарів, тренінгів з актуальних питань ведення бізнесу.

Розробка і впровадження програм та проектів (у тому числі міжнародних), націлених в основному на сприяння інноваційного розвитку, молодіжного підприємництва, соціально орієнтованого та венчурного бізнесу.

Організація та участь в міжнародних та всеукраїнських наукового-практичних конференціях, семінарах, форумах та інших заходах наукового характеру.

Організація заходів з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, представників бізнесових та владних структур.

Кластеризація консалтингових послуг в регіоні шляхом об’єднання потенціалу і зусиль науки, освіти, влади, бізнесу, суб’єктів інфраструктури підтримки підприємництва та “громадського” сектора економіки області.

Відео презентація відкриття Центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор»

Цільова аудиторія Центру розвитку підприємництва «Бізнес- інкубатор»:
- студенти, аспіранти, докторанти ІННІ ім. Ю.М. Потебні ЗНУ та їх друзі / партнери;
- активна молодь Запорізького регіону, що є авторами чи власниками патентів, ноу-хау, корисних інновацій та ідей;
- інвестори, грантодавці, бізнес-структури, які готові вкладати кошти у венчурний бізнес;

Ефективність діяльності бізнес-інкубаторів пов’язана як з організаційними, так і економічними чинниками. Організаційна структура бізнес-інкубаторів зорієнтована на якісні послуги малим інноваційним утворенням, так як їх успіх напряму залежить від того щоб малі інноваційні структури якомога швидше ставали рентабельними, що гарантує бізнес-інкубатору повернення витрачених / кладених коштів.