Здобувачі кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів ІННІ ім. Ю.М. Потебні – учасники семінару з академічної доброчесності

Із поняттям «академічна доброчесність» студенти Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні знайомляться ще на першому курсі. Проте з часом, коли молодь починає займатися наукою, вона має більш досконально в цьому розібратися. Саме цьому питанню і був присвячений семінар, до якого приєдналися студенти та магістранти всіх курсів спеціальностей: 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів. А провів його професор цієї ж кафедри, заступник голови ради молодих вчених університету Іван Клопов.

Відтворити відео

Послідовно, крок за кроком, він розповів молоді про важливість академічної доброчесності. Зокрема, доповідач звернув увагу на Закони України про освіту та про вищу освіту; листи МОНУ щодо забезпечення академічної доброчесності та запобігання плагіату; рекомендації НАЗЯВО про розвиток системи забезпечення академічної доброчесності. А ще, розповів про відповідні документи нашого університету, серед яких: «Кодекс академічної доброчесності», «Положення про порядок запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах» та «Декларація академічної доброчесності здобувача ступеня вищої освіти». А потім Іван Клопов приділив увагу тому, що є порушенням академічної доброчесності. Ці знання дуже важливі здобувачам, особливо тим, хто прагне пов’язати своє життя з наукою. Адже не дуже чітке уявлення про те, що саме є плагіатом, може привести до його несвідомого використання. Щоб уникнути цього, доповідач ретельно розглянув кожний із видів порушень. Так, він розповів, що таке академічний плагіат і чим він відрізняється від самоплагіату, фабрикації і списування. А також звернув увагу на таки види порушень академічної доброчесності, як хабарництво; необ’єктивне оцінювання; приписування результатів діяльності лише одному або кільком із авторів.

То як бути впевненим у тому, що твоя робота дійсно не містить плагіату? Адже людина може несвідомо використовувати чужу думку чи просто неправильно послатися на автора. Щоб цього не сталося, Іван Клопов радить користатися програмами самоперевірки і дотримуватися всіх правил оформлення роботи.

Звичайно, молодь зацікавило, які саме студентські роботи підлягають перевірки на плагіат. Доповідач так відповів на це питання: «В університеті перевірці на академічний плагіат підлягають кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ступеню магістр і наукового ступеня доктора філософії. Організацію перевірки здійснюють завідувачі кафедр і наукові керівники. А сама перевірка проводиться на етапі представлення матеріалів на засідання кафедри». Для цього в університеті використовується програма UNICHECK, а як саме нею користуватися, продемонстрував молоді завідувач кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Олександр Шапуров.

Отриманні знання неодмінно стануть в нагоді будь-якому здобувачеві!